Raporlar

Gümrük Birliği'nde Yeni Dönem ve İş Dünyası

TÜSİAD, Türkiye’nin hem Avrupa Birliği’ne üyelik, hem de TTIP’e taraf olma sürecinde önemli bir adım olan bu konuyu “Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası” başlıklı bir rapor ile ayrıntılı olarak inceledi.
20 Eki 2015

TÜSİAD'ın Eğitim Alanındaki Çalışmaları 1990 - 2015

TÜSİAD eğitimi insan kaynağımızın niteliğini belirleyen ana unsur olarak görmekte ve öncelikli konulardan biri olarak ele almaktadır. TÜSİAD’ın son 25 yıl içerisinde eğitim alanındaki çalışmalarını bu broşür üzerinden inceleyebilirsiniz.
16 Eki 2015

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

“2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi” raporu, Türkiye ekonomisinde 2014 yılında oluşan eğilimleri ve riskleri ortaya koymak ve bu kapsamda oluşturulan TÜSİAD 2015 yılı tahminlerini TÜSİAD üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
23 Oca 2015

TÜSİAD Faaliyet Raporu 2014

TÜSİAD’ın 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi içeren “TÜSİAD Faaliyet Raporu 2014” e buradan ulaşabilirsiniz.
23 Oca 2015

Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları

Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları “ başlıklı bu rapor TÜSİAD Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Av. Mehmet Gün başkanlığındaki Yargı Reformu Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.
29 Ara 2014

World Energy Outlook 2014 Raporu Özet Bulgular

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan “World Energy Outlook” Raporu, küresel enerji piyasalarının bugününe ve gelecek 25 yıla ilişkin en son tahminleri, politika gelişmelerini ve bir önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle güçlendirilen analizleri içeriyor. “World Energy Outlook”, farklı senaryolara, bölgelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonlarına yer veriyor. Rapor, orta ve uzun vadede enerji sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli analizler sunuyor ve enerji sektörünü takip eden herkes için başucu kitabı niteliği taşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2014” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sundu. Dr. Fatih Birol rapor…
22 Ara 2014

Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Reform Çağrısı Raporu

TÜSİAD, Avrupa’nın geleceği hakkındaki tartışmalara yapısal analizler getirmek amacı ile İsviçre ve Polonya’daki muadil kuruluşları (sırasıyla Economiesuisse ve Lewiatan) ile işbirliği içinde “The Future of European Integration – A Reform Call / Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Reform Çağrısı” başlıklı bir rapor çalışması yürütmüştür. “Makro Ekonomi – Para Birliği”, “ Mikro Ekonomi – Rekabet”, “Uluslararası İlişkiler” ve “Kurumsal Yönetişim” ana temalarına ilişkin reform önerileri içeren ve lansmanı bugün (04 Aralık 2014) European Policy Center ortaklığında Brüksel'de düzenlenen rapora ilişkin çalışmalar, Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in koordinasyonunda, AvenirSuisse, Think Tank,  Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu ve DGAP kıdemli araştırmacısı Dr.…
04 Ara 2014

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular

Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık beşte biri geçimini tarımdan sağlanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri her ekonomide kritik öneme sahiptir.
27 Kas 2014

Business Priorities for Recommendations of Turkey’s G20 Presidential Term in 2015

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Refah Fonu’nun finansal desteği ile TÜSİAD tarafından yürütülen “Türkiye’nin 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş Dünyasının Öncelikleri” projesi kapsamında Ernst&Young tarafından hazırlanan geniş kapsamlı iş dünyası anketinin sonuçları 25 Kasım 2014 Salı günü Birleşik Krallık Başkonsolosluğu’nda düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Proje çerçevesinde, altı G20 ülkesinin (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Türkiye) iş dünyası liderleriyle anketler gerçekleştirilmiş, gelişmekte olan piyasaların ve G20’nin dünya ekonomisindeki artan rolü odak noktası alınarak özel sektörün önceliklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Sonuçların Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı tarafından dikkate alınacağı beklenmektedir.
26 Kas 2014
Page 8 of 54
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: