Raporlar

Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Reform Çağrısı Raporu

TÜSİAD, Avrupa’nın geleceği hakkındaki tartışmalara yapısal analizler getirmek amacı ile İsviçre ve Polonya’daki muadil kuruluşları (sırasıyla Economiesuisse ve Lewiatan) ile işbirliği içinde “The Future of European Integration – A Reform Call / Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Reform Çağrısı” başlıklı bir rapor çalışması yürütmüştür. “Makro Ekonomi – Para Birliği”, “ Mikro Ekonomi – Rekabet”, “Uluslararası İlişkiler” ve “Kurumsal Yönetişim” ana temalarına ilişkin reform önerileri içeren ve lansmanı bugün (04 Aralık 2014) European Policy Center ortaklığında Brüksel'de düzenlenen rapora ilişkin çalışmalar, Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in koordinasyonunda, AvenirSuisse, Think Tank,  Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu ve DGAP kıdemli araştırmacısı Dr.…
04 Ara 2014

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular

Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık beşte biri geçimini tarımdan sağlanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri her ekonomide kritik öneme sahiptir.
27 Kas 2014

Business Priorities for Recommendations of Turkey’s G20 Presidential Term in 2015

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Refah Fonu’nun finansal desteği ile TÜSİAD tarafından yürütülen “Türkiye’nin 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş Dünyasının Öncelikleri” projesi kapsamında Ernst&Young tarafından hazırlanan geniş kapsamlı iş dünyası anketinin sonuçları 25 Kasım 2014 Salı günü Birleşik Krallık Başkonsolosluğu’nda düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Proje çerçevesinde, altı G20 ülkesinin (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Türkiye) iş dünyası liderleriyle anketler gerçekleştirilmiş, gelişmekte olan piyasaların ve G20’nin dünya ekonomisindeki artan rolü odak noktası alınarak özel sektörün önceliklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Sonuçların Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı tarafından dikkate alınacağı beklenmektedir.
26 Kas 2014

STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması başlıklı bu çalışma TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu’nun bünyesindeki İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.
22 Eki 2014

Türkiye'de Alternatif Turizmin Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler

“Türkiye’de Alternatif Turizmin Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler” başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sanayi ve Tarım Politikaları Komisyonu bünyesinde bulunan Turizm Çalışma Grubunun koordinasyonunda 24 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Alternatif Turizm Yuvarlak Masa” Toplantısında sektör temsilcileri tarafından iletilen görüş ve değerlendirmelerin TÜSİAD Sanayi Stratejisi ve Sektör Politikaları Bölümü Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu tarafından ilgili politika belgelerindeki bilgilerle birlikte yorumlanması neticesinde oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmanın hazırlanmasında “Alternatif Turizm Yuvarlak Masa” toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunan değerli sektör temsilcilerine, TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Üyelerine ve TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Başkanı Naile Göçen Çukurova’ya teşekkür ederiz.
27 Eyl 2014

Rekabet Hukuku ve Rekabet Gücü Sektör Tartışmaları: Enerji Sektörü

Rekabet Hukuku ve Rekabet Gücü Sektör Tartışmaları: Enerji Sektörü başlıklı bu rapor, Şirket İşleri Komisyonu’na bağlı Rekabet Hukuku Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde Çalışma Grubu Başkanı Av. Gönenç Gürkaynak’ın koordinasyonunda TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu’nun (elektrik ve doğal gaz piyasasına ilişkin konularda) katkılarıyla hazırlanmıştır. Raporun hazırlanma sürecinde katkılarından dolayı ELİG Ortak Avukat Bürosu'nda görev alan Ayşe Güner’e, Av. Hakan Özgökçen’e ve Av. Cihan Doğan’a teşekkür ederiz. Rapor, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcıları Melda Çele, Nurşen Numanoğlu, TÜSİAD Şirket İşleri Bölüm Sorumlusu Gaye Uğur Sarıoğlu, Uzmanı Sinem Hanife Kuz, TÜSİAD Sanayi Stratejileri ve Sektör Politikaları Bölüm Sorumlusu Mehmet…
22 Eyl 2014

TÜSİAD Konjonktür Raporu 2014

TÜSİAD’ın makroekonomik tahlil ve tahmin çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak amacıyla hazırlanan TÜSİAD Konjonktür Raporu’nun ilk sayısı yayınlandı. Ulusal hesaplar istatistiklerinin açıklanmasını takiben hazırlanan rapor, TÜSİAD’ın Komisyon ve Çalışma Grubu faaliyetleri yanı sıra, TÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen makroekonomik eğilimler anketi sonuçlarını ve Genel Sekreterlik ekonomik araştırma çalışmalarını yansıtıyor. Rapor, küresel makro gelişmeler ile Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve bunlara yönelik politika tepkilerini iş dünyası perspektifinden değerlendiriyor.
12 Ağu 2014

"Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler" Raporu

TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu’nun faaliyetleri çerçevesinde, “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler” raporu İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Raziye SELİM ve Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI ile İTÜ İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Ayşe Aylin BAYAR tarafından hazırlanmıştır. 2002-2011 dönemini ele alan çalışma, Türkiye’de bireysel gelir eşitsizliği dağılımının zaman içindeki seyrini, fonksiyonel gelir kaynakları ve bölgesel etkileri açısından inceliyor.
27 Haz 2014
Page 8 of 53
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: