Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu III: Merkezi Yönetim 2018 Mali Yılı Birinci Yarıyıl Bütçe Uygulama Sonuçları