Raporlar

Türkiye’den Çin’e İhracatın Geliştirilmesi ve Öneriler Anketi Sonuç Raporu

DEİK-TÜSİAD Çin’e İhracatı Arttırma Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirilen anket çalışması, Türk iş dünyası penceresinden Çin ile ticarette gelinen son durumun nabzını tuttu. TÜSİAD ve DEİK üyesi firmaların katıldığı kapsamlı anketten elde edilen rapora göre, Türk şirketlerinin 2023 yılı ve sonrası döneme yönelik Çin’e ihracattaki hedef ve beklentileri daha yüksek. Özellikle büyük ölçekli firmaların katıldığı ankette, Çin’e ihracatta yaşanan güncel sorunlar, belirli tespitler ve çözüm önerileri yer alırken, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel gördüğü sanayi ve tarım ürünlerinin de iş dünyasının radarında olduğu görüldü. DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, her iki kurumun…
28 Mar 2023

TÜSİAD Perakende ve Çoklu Kanal Araştırması

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Perakende ve Çoklu Kanal Araştırması” yayımlandı. Araştırma; pandemi dönemi sonrasında mağazaların açılmaya başlamasıyla birlikte, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, tüketicilerin gıda ve gıda dışı kategorilerde kanal seçimleri, salgın dönemi sonrasında online alışverişin değişimi ve yeni teknolojilerin alışveriş alışkanlıklarındaki yeri gibi konuları analiz ediyor ve gelecekteki perakende trendlerini ortaya koyuyor. Araştırma hazırlanırken, Ağustos 2022’de 1.000 tüketici ile yürütülen anketin sonuçlarından, perakende sektörü temsilcilerinden alınan sektörel verilerden ve diğer verilerden faydalanıldı. Araştırma aynı zamanda, COVID-19’ın çok kanallı perakendenin dönüşümündeki etkisini verilerle ortaya koymak amacıyla 2021 yılında hazırlanan “Çok Kanallı Perakende ve COVID-19” raporunun devamı…
03 Şub 2023

TÜSİAD Teknoloji Standartları ve SEP Yol Haritası

Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler (SEP) Yol Haritası; özel sektör şirketleri ve üniversiteleri kapsayan geniş katılımlı bir anket çalışmasının sonuçları, küresel ölçekte başarılı uygulama incelemeleri ve 12 konu başlığında 4 farklı oturumda gerçekleşen çalıştay serisi ile ortaya konan eylem önerileri derlenerek Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü’nün çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. Görev Gücü, 2020 yılı Nisan ayından itibaren teknoloji standartları ve SEP’lerin stratejik önemine dikkat çekmek ve bu alanda özel sektör, kamu ve sivil toplumun çalışmalarına katkı sağlayacak bir yol haritası oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Görev Gücü tarafından altı ülke (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Japonya, İsrail…
19 Oca 2023
Page 2 of 59