TÜSİAD Teknoloji Standartları ve SEP Yol Haritası

Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler (SEP) Yol Haritası; özel sektör şirketleri ve üniversiteleri kapsayan geniş katılımlı bir anket çalışmasının sonuçları, küresel ölçekte başarılı uygulama incelemeleri ve 12 konu başlığında 4 farklı oturumda gerçekleşen çalıştay serisi ile ortaya konan eylem önerileri derlenerek Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü’nün çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.

Görev Gücü, 2020 yılı Nisan ayından itibaren teknoloji standartları ve SEP’lerin stratejik önemine dikkat çekmek ve bu alanda özel sektör, kamu ve sivil toplumun çalışmalarına katkı sağlayacak bir yol haritası oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Görev Gücü tarafından altı ülke (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Japonya, İsrail ve Çin) ve dört sektörün (Telekomünikasyon, Tüketici Elektroniği, Beyaz Eşya ve Medikal Cihazlar) yanı sıra uluslararası şirket uygulamaları, uluslararası standardizasyon ekosistemi ve bu alandaki ulusal politika dokümanları incelenmiş; yapılan tüm bu çalışmalar ayrıca “TÜSİAD Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Rapor Serisi” ile kamuoyuna sunulmuştur.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: