Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Rapor Serisi

Standartlaştırma Çalışmaları Ülke Örnekleri Raporu, temel ölçütlerin ve yerel hedeflerin belirlenebilmesi için hem şirket uygulamaları hem de uluslararası standart organizasyonlarının çalışma dinamiklerinin analiz edilerek uluslararası iyi örneklerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Raporda; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Japonya, İsrail ve Çin’deki standardizasyon çalışmaları incelenmiştir.

Standarda Esas Patent Maliyetleri ve Sektörlere Etkileri Raporu’nda otomotiv, beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektörlerinde SEP kaynaklı lisans programlarının kamuya açık ücret bilgileri incelenerek oluşturduğu maliyetler, mevcut lisans programları ve gelecekteki olası lisans programları ile ilgili belirsizlikler ve önemli SEP kaynaklı davalar ele alınmıştır.

Uluslararası Uygulamalar Raporu’nda bilişim teknolojilerine ilişkin küresel standart geliştirme ekosistemi ile tüketici elektroniği sektörüne özel standartlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenmiştir.

Telekom Sektörü İncelemesi Raporu; telekom sektörünü SEP perspektifinden incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 5G teknolojileri ile ilgili 5G SEP sahipleri ve patent sayıları, 5G standardı kapsamındaki patent havuzları, SEP sahibi şirketlerin elde ettiği lisans gelirleri ve 5G teknolojisi ile kullanılabilecek teknolojilere ilişkin lisans bedelleri ele alınmıştır.

Türkiye’de teknoloji standartları ve SEP’ler konusunda, konuya ilişkin farkındalığın, bilgi seviyesinin ve beklentilerin ölçümlenmesi ihtiyacı doğrultusunda, konuyla ilgili üniversiteler ve özel sektöre yönelik kapsamlı bir anket çalışması yürütülmüştür. “Türkiye’de Mevcut Durum ve Boşluk Analizi Raporu”; üniversite ve sanayi ile yapılan bu anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirmekte, Türkiye’deki teknoloji standartları ve SEP’ler alanındaki ihtiyaçları tespit ederek referans alınan ülkeler ile aradaki boşluğu analiz etmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: