1975 Yılında Özel Kesim Sanayi Sektöründe Gelişmeler ve 1976 Yılına Ait Bekleyişler