< < Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) Hükümleri Kapsamında İki Ayrı Finansal Raporlama Yapmanın Yol Açtığı Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) Hükümleri Kapsamında İki Ayrı Finansal Raporlama Yapmanın Yol Açtığı Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

TÜSİAD Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası'na bağlı Vergi Çalışma Grubu'nun 13 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirdiği "Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) Hükümleri Kapsamında İki Ayrı Finansal Raporlama Yapmanın Yol Açtığı Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştayın deşifre metinleri temel alınarak, TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Üyesi Sayın Tayfun İçten tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: