Türk Demokrasisi'nde 130 Yıl (1876-2006)

Prof. Dr. Bülent Tanör Anısına Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri 10. Yıl Güncellemesi Bülent Tanör, TÜSİAD'ın Ocak 1997’de yayınladığı "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri" raporunda, Türkiye'nin, demokratikleşme perspektifleri açısından ayrıntılı bir fotoğrafını çekmiş, fotoğraf çekmekle de yetinmeyip röntgen taramasını yapmıştı. Hukuksal alanda, demokratikleşme açısından sorunları saptayıp, bu sorunları çözümleyip, somut önerilerde bulunmuştu. Bunu yaparken, o günkü mevcut hukuk metinlerini esas alarak, demokratikleşme sürecinin geleceğine, önerileriyle ışık tutmuştu. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde ilerlemesinin izlenmesi, bu anlamda Tanör raporlarında yazılan önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğinin takibi, herkesten önce bu ülkenin insanlarının yapması gereken bir iştir. Bülent Tanör raporlarının yayınlayıcısı olarak TÜSİAD, bu izleme görevini, Bülent Tanör'ün anısına armağan ederek, üstlenmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: