İnovasyon Araç Kutusu: Yöneticiler için Teknikler

TÜSİAD Rekabet Stratejileri Serisi'nin 12. yayını olan, Prof. Dr. Dilek Çetindamar ve Elif Baktır tarafından kaleme alınan "İnovasyon Araç Kutusu: Yöneticiler için Teknikler" isimli rapor Aralık 2009 tarihinde yayınlandı.