< < TÜSİAD-TCMB Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi No:2

TÜSİAD-TCMB Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi No:2

"Türkiye'de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi" Türkiye ekonomisinde 2000’li yıllarda yaşanan süreç, gerek mikro gerek makro ölçekte önemli bir değişim yaratmış ve hanehalkının gelir, tüketim, işgücü ve refah seviyesi üzerinde belirleyici olmuştur. Bu çalışma, temel ekonomik birimlerden biri olan hanehalkının daha yakından incelenmesi yanısıra, sözkonusu değişim sürecinden ne yönde ve hangi miktarda etkilendiğini de ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada, genel olarak 2002-2006 dönemine ilişkin TÜİK’in hanehalkı işgücü, bütçe, yoksulluk ve yaşam memnuniyeti anket sonuçları ile kamuoyuna açık veri tabanı kullanılmıştır. Hanehalkının işgücü piyasasında üstlendiği rol, elde ettiği gelir, gelirin haneler arasında dağılımı, tüketim harcamalarının yapısı, tüketim harcamalarının hanelere göre dağılımı, tüketim kalıplarındaki değişim, yoksulluk ve yaşam memnuniyeti analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen veri setinin hanehalkının gerçek durumunu yansıtıp-yansıtmadığı, anketler arası uyum, anket sonuçlarının diğer ekonomik ve sosyal göstergelerle uyumu yanısıra, bu konularda uluslararası uygulamalar da değerlendirilmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: