Kadının Siyasetteki Yerinin Güçlendirilmesi Konferansı

"Kadının Siyasetteki Yerinin Güçlendirilmesi Konferansı" başlıklı bu rapor, 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansta yapılan tartışmaları içermektedir. Konferansın ilk oturumunda, kadınların siyasete katılımlarını artırmak için gerek anayasada ve ilgili yasalarda, gerekse siyasi parti tüzüklerinde yapılan düzenlemelerle kota uygulamasına yer veren ülke örnekleri ortaya konmuş, ikinci oturumda ise uluslararası örnekler ışığında Türkiye’de bu alanda yapılması gereken düzenlemeler ele alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: