< < TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:8 "Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme"

TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:8 "Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme"

Gelişme yolundaki birçok ülke son yıllarda küreselleşmenin doğurduğu fırsatları kullanarak ekonomik büyümelerine hız kazandırmış ve yeni istihdam olanakları yaratmıştır. Buna karşılık kayıtdışılığın azalacağını öngören tahminler doğru çıkmamıştır.Türkiye kayıtdışılığın yoğun olduğu ülkelerdendir. Küreselleşme ve AB’ye tam üyelik hedefleri ülkemizde kayıtdışılığı tetikleyen dinamiklerin yeni bir analizinin yapılmasını ve bunlara karşı önlem alınmasını gerekli kılmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: