Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri

Türkiye’nin kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirme iradesini ve uygulamaya yönelik politikalarını tanımlamak, tartışmak ve var olan sorunları aşmak için öneriler getirmek amacıyla hazırlanan “Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset” isimli ilk rapor, TÜSİAD tarafından 2000 yılında yayımlanmıştı. Bu rapor, ülke ölçeğinde önemli veri kaynaklarını kullanarak, Türkiye’de öncelikle müdahale edilmesi gereken üç temel alan -kadınların eğitimi, çalışma yaşamına ve siyasete katılımı- ile ilgili sorunları saptıyor ve bu sorunların çözümüne yönelik kapasiteleri değerlendirerek çözüm önerileri sunuyordu. Elinizdeki “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışma, söz konusu raporun 2007 yılı sonu itibariyle güncellenmesi amacını taşımakta, ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde kadın-erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara odaklanan bir yeni bölümü de içermektedir.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye Bilgilendirme Metninden ve Çerez Politikası Metninden ulaşabilirsiniz.
Detaylar DEVAM