Tartışma Tebliğleri: Bölgesel Gelişme / Büyümenin Finansmanı / Eğitim ve Büyüme

Çalışmada, gelecek 10 yıla bakılarak, istihdam ve verimlilik artışları üzerine inşa edilen yüksek ve istikrarlı bir büyüme hızı sağlanmasının başta makroekonomik istikrar olmak üzere koşulları incelenmekte ve politika önermeleri oluşturulmaktadır. Büyüme hızının ençoklanması perspektifi altında sektörel dinamikler ve gelişme perspektifleri de ele alınmakta ve uygun koflulların sağlanması durumunda Türkiye’de büyümenin gelecek 10 yıllık süre içinde temel sektörler itibariyle nasıl şekilleneceği de rakamsal olarak ortaya konmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: