Türkiye' de Kamu Harcamaları ve Kamu Borçlanması

 

Raporda, Türkiye’deki kamu harcamalarının GSYİH bileşkenlerini nasIl etkilediği tanımsal ve analitik bir çerçevede incelenmektedir.