Enerjide Yeteneğe Bakış

TÜSİAD ve Korn Ferry Türkiye işbirliğinde hazırlanan “Enerjide Yeteneğe Bakış” raporunda enerji sektöründe doğal gaz ve elektrik özelinde mevcut insan kaynağı potansiyelinin analizi yapılmaktadır.

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında enerji sektöründe insan kaynağının mevcut durumdaki niteliğini ortaya koyma, gelecek ihtiyaçlarını belirleme ve bu bilgiler ışığında sektörün gelişimine katkı sunma hedefi doğrultusunda “Enerji Sektöründe İnsan Kaynağı Anketi” çalışması düzenlendi. 30 enerji şirketinin katılım sağladığı anket çalışmasının sonuçları Korn Ferry Türkiye tarafından analiz edilerek rapora aktarıldı.

Çalışmada nitelikli iş gücü bulma, kadın çalışan sayısını ve potansiyelini artırma, yeni mezunların ve genç çalışanların gelişimini sağlama ile teknoloji ve dijitalleşme entegrasyonuna uyum sağlama konuları önceliklendirilerek, gelişim alanları ile ilgili atılabilecek adımlara dair önerilere ve iyi uygulamalara yer verildi.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: