< < TÜSİAD Görüş Dergisi No: 81

TÜSİAD Görüş Dergisi No: 81

TÜSİAD’ın yayın organı GÖRÜŞ dergisi yeni sayısında “Yükselen Piyasaların Geleceği” konusunu ele aldı. Dergide, küresel krizin ardından yükselen piyasalardaki son ekonomik görünüm ile bu ülkelerdeki ekonomik gelişme ve demokrasi arasındaki ilişki konularını ele alan makalelere yer verildi.

Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vekili ve Dış Politika Direktörü Ted PICCONE “Lider Beş Ülkede Demokratik Gelişim” başlıklı yazısında, bir ülkenin demokratik yönetime sahip olduğu süre uzadıkça, ekonomik performans dahil yönetişim ve kalkınma göstergelerinin de iyileştiğini’ savundu. Gazeteci Osman ULAGAY ise ‘‘Yükselen Pazarlar’: Rüyanın Sonu Mu? başlıklı yazısında yükselen piyasa ekonomilerinin son krizi az hasarla atlatmasının dikkat çekici olduğunu belirtirken, ‘pembe rüyalara’ kapılmamak gerektiği yönünde ikazda bulundu. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge KEMAHLIOĞLU da “Refah ve Demokrasi için Zenginleşmek Yeterli mi?” başlıklı yazısında yükselen piyasa ekonomilerini, piyasa ekonomisi-demokrasi ilişkisi bağlamında ele aldı. İstanbul Politikalar Merkezi’nden Prof. Fuat KEYMAN ve Onur SAZAK ise dergi için kaleme aldıkları makalede Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin küresel temsil arayışlarını ve dış politika tercihlerini değerlendirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem YILMAZ da derginin kapak konusuna bir makale ile katkıda bulundu.

Yükselen piyasaların dünya ekonomisindeki paylarının artmasının önümüzdeki dönemde de süreceğini belirten YILMAZ, ancak hepsini bekleyen belli tuzakların olduğunu ifade etti. Orta gelir tuzağı riskini işaret eden YILMAZ şu ifadeleri kullandı:

“Orta gelir tuzağı bunlardan birisi. Gelirlerini belirli bir seviyeye yükselttikten sonra yapılması gereken yapısal reformlar siyasi açıdan hepsini zorluyor. Nitekim kriz dönemindeki yüksek performans sürmedi. Geçtiğimiz yıl Çin dışındaki tüm yükselen piyasalar büyüme hızlarında düşüş yaşadılar.”

YILMAZ, yükselen piyasaların ileriye yönelik olarak ekonomilerini daha fazla katma değer üretecek şekilde yapılandırmalarının bu ülkelerin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti. YILMAZ konuyla ilgili şu görüşleri aktardı:

“Bu yeniden yapılanmanın gerektirdiği siyasal zorluklar bugüne dek riskli reformların sürekli ertelenmesine de yol açmıştı. Türkiye’nin de benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu TÜSİAD olarak çeşitli ortamlarda dile getirdik. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi diğer yükselen piyasalarda da insan sermayesinin ve yaratıcılık kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor.”

‘Tüm ülkelerde, rejimleri ne olursa olsun, orta sınıfların daha şeffaf, hesap veren ve hukukun üstünlüğüne saygılı yönetim talepleriyle sokağa döküldüklerini’ ifade eden YILMAZ şunları dile getirdi:

“Bir örneğini Türkiye’deki Gezi Parkı olaylarında da gördüğümüz gibi demokrasi çerçevesi giderek seçimler kadar vatandaşların kararlara katılma imkanlarıyla da ölçülüyor. Bu sayımızdaki yazısında Fuat Keyman’ın ‘sınırlı demokrasi tuzağı’ diye adlandırdığı sorun hemen tüm yükselen piyasalarda bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu tuzağa düşülmemesi için yönetimlerin ‘çoğunlukçu’ demokrasi anlayışının cazibesine kapılmaması kadar, kuvvetler ayrılığına mutlak surette riayet edilmesi ve vatandaşların katılım taleplerine duyarlı olunması gerekiyor. Yaşanan küresel kriz nedeniyle otoriter rejimlerin çabuk ve kesin karar verebilme becerilerinin kitlelere cazip geldiği bir vakıa. Ne var ki tarihsel deneyim son tahlilde çoğulcu demokrasilerin uzun vadeli sorunları çözme konusunda çok daha başarılı bir performans sicili olduğunu da gösteriyor.”

Derginin son sayısında dosya konusu olarak “Demokrasinin İçselleştirilmesi” konusu ele alındı. BETAM Direktörü Prof. Seyfettin GÜRSEL “Temsilde Adalet ve Demokrasi” başlıklı yazısında son demokratikleşme paketiyle tartışmaya açılan seçim sistemlerinin, Türkiye açısından yeni dönemde ne anlama geleceğini irdeledi. Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kaan ÖKTEN ise makalesinde demokrasi kavramını tarihsel derinliği içinde ele aldı. Gazeteci Erdal GÜVEN de yazısında son yayınlanan AB ilerleme Raporu çevresindeki beklentiler ile Türkiye’deki demokratik standartların karşılaştırmasını yaptı.

Avukat Gönenç GÜRKAYNAK dergi için kaleme aldığı makalesinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından gerçekleştirilen Küresel Yolsuzluk Barometresi’nin 2013 yılı sonuçlarını değerlendirdi.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tosun TERZİOĞLU ise derginin “Bilim” sayfası için bir makale kaleme aldı. TERZİOĞLU ‘Elma Çekirdeği’ başlıklı yazısında bilim konusunda ilginç bir perspektif sundu.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: