< < TÜSİAD Görüş Dergisi No: 80

TÜSİAD Görüş Dergisi No: 80

TÜSİAD’ın yayın organı GÖRÜŞ dergisi yeni sayısında “Çin Ekonomisi ve Büyüme” konusunu ele aldı. Dergide Çin ekonomisindeki yavaşlama ve sonuçlarına ilişkin görüşlere yer verildi.

Dünya Ticaret Örgütü Araştırmaları Çin Enstitüsü Profesörü Tu ŞİNGUAN dergi için kaleme aldığı “Çin Ekonomisindeki Sorunlar” başlıklı makalede Çin ekonomisiyle ilgili olumsuz senaryosunun gerekçelerini ortaya koydu. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Bahri YILMAZ ise yazısında Çin’deki yavaşlamanın dünya ekonomisine etkisini irdeledi. Çin’de yaşayan gazeteci Hakan YİĞİT ise Çin’de hem toplumun yaşam ve harcama alışkanlarını, hem de Çin’in tüketerek büyümeye çalıştığı bu dönemde küçülmeyi nasıl göğüsleyeceğini irdeledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem YILMAZ da derginin kapak konusuna “Çin’i Bilmeden Dünyayı Anlayamayız” başlıklı makale ile katkıda bulundu. Ekonomik gücün Doğu’ya doğru kaymasının siyasi ve stratejik açılardan da benzer bir güç kayması yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdiğine değinen YILMAZ şu ifadeleri kullandı:
“Dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen ve binlerce yıllık tarihe sahip Çin’in yükselişinin nasıl yönetileceği, küresel sistemin kurallarının neler olacağı, liberal kural ve kurumların kalıcı olup olmayacağı sorulan sorular arasında. Çin’in, önemli bir güç olarak kalmaya devam edecek ABD ile arasındaki rekabeti hangi yöntemlerle çözeceği de merak ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ilişkinin geçmiş dönemlerden önemli bir farkı, iki ülkenin ekonomilerinin girift bir karşılıklı bağımlılık içinde olması. Bir yandan bu ekonomik bağların gücü iki ülkeyi radikal hareketler yapmamaya iterken, diğer yandan aralarındaki stratejik rekabet de ister istemez kızışmaya başlıyor”

Tu¨rkiye’nin de, du¨nyanın en bu¨yu¨k sermaye ihracatc¸ısı olma yolunda ilerleyen C¸in’deki gelis¸meleri yakından takip etmesi gerektigˆini ifade eden Yılmaz, Görüş Dergisi’nde yer alan dosyanın C¸in’in yu¨kselis¸ini ve gelecegˆini anlamak ic¸in iyi bir rehber olacagˆını ifade etti.

Derginin dosya konusu ‘Türkiye’de Siyaset’e ayırıldı. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ersin KALAYCIOĞLU “Temsilde Adalet ve Demokrasi” başlıklı makalesinde seçim sistemlerini konu aldı. KALAYCIOĞLU yazısında “Türkiye toplumsal eşitsizlik ve dışlanmışlık sorunlarını demokrasi içinde çözecekse, temsilde adaleti daha fazla ciddiye alan bir seçim sistemine geçilmesi gerektiğini ve en kolay yolun geniş seçim çevrelerinde, barajsız, parti listesi esaslı bir seçim sistemi” olduğunu ifade etti. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Levent KÖKER ise yeni Anayasa konusunu ele aldığı makalesinde, yeni bir anayasa sürecinde nereden nereye gelindiğini ya da gelinemediğini incelerken yıllardır temel konularda neredeyse değişiklik yapılmadığının altını çizdi. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Süleyman Seyfi ÖĞÜN ise “Siyasetin Küçülen Dünyası” başlıklı makalesinde siyaset felsefesinin yakın tarihsel gelişimini ele alarak, bugün toplum-birey-devlet ilişkilerinde siyasetin geldiği noktayı anlattı. Araştırmacı ve Gazeteci Tarhan ERDEM de ‘Torba Kanunlar’ı kanun yapma tekniği ve kanun yapma anlayışı açısından ele adı.

Derginin Kültür-Sanat bölümüne yazıları ile destek veren İKSV Genel Müdürü Görgün TANER ise ‘Müziğin Gücüne İnanın’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: