< < TÜSİAD Akademi

TÜSİAD Akademi

TÜSİAD’ın üniversiteler ile işbirliği yaparak kurduğu Forumlar, TÜSİAD’ın araştırma yapma ve görüş oluşturma sürecini akademisyen ve bilim insanları ile desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversitelerle daha etkili bir işbirliği kurmayı mümkün kılan Forumlar, uluslararası standartlarda araştırma projeleri yürütmektedir.

Özyeğin Üniversitesi - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF)

Sürdürülebilir Kalkınma ForumuÖzyeğin Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortak girişimi ile 6 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur. Forum, dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edecek, kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlayacak ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek verecek çalışmalar yürütecektir.

Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF)

Sabancı Üniversitesi – TÜSİAD Rekabet Forumu (REF), TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak girişimi ile Mart 2003 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir. Forum genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi, ve kıyaslama çalışmalarını yapmaktır.

http://ref.sabanciuniv.edu/tr

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF)

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) TÜSİAD ve Koç Üniversitesi’nin ortak girişimi ile 30 Haziran 2004 tarihinde kurulmuştur. Forum, Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunacak kısa ve uzun vadeli ekonomi politikaları alanında bilimsel bir araştırma platformudur.

http://eaf.ku.edu.tr/

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu (DPF)

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu (DPF) Türk dış politikasının karşı karşıya olduğu meselelerde yapıcı ve kalıcı çözümlere gidilmesinde doğru bilgiler ve yeni fikirler ile katkıda bulunma amacıyla kuruldu. Dünyada uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip eden Forum, bu alanda dünyada dış politikanın oluşturulmasına katkıda bulunan kuruluş ve kişilerle ilişki ve işbirliği geliştirmektedir.

http://dispolitikaforumu.com/

Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF)

Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken orta, uzun vadeli politikalar hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm politikalarına katkı sağlayacak çalışmalar yapan Forum, bilgi toplumuna dönüşüm konusundaki uluslararası gelişmeler, Avrupa Birliği Dijital Gündemi, Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmaları başta olmak üzere güncel çalışmaları takip ederek değerlendirmektedir.

http://btf.bilkent.edu.tr/

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: