Temsilcilikler

Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington, Berlin, Londra, Paris’de uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır.

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmektedir.

TÜSİAD'ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine TÜSİAD'ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine TÜSİAD'ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde TÜSİAD'ı Ankara'da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Ankara gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak TÜSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

TÜSİAD Ankara Temsilciliği'nin genel olarak yerine getirdiği görevler şunlardır:

  • Ankara'da gerçekleştirilen faaliyetlerde TÜSİAD'ın kurumsal temsilinin sağlanması,
  • Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar süreçlerine katkı sağlanması,
  • Başta TBMM ve Bakanlar Kurulu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri düzenlemesi,
  • AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler başta olmak üzere siyasi, hukuki ve iktisadi gelişmelerin takip edilmesi,
  • İlgili TÜSİAD organlarının yasama ve yürütme sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi.

"Temsilcilik, Türk özel sektörü ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevi yürütmektedir."

Avrupa Birliği Temsilciliği, Brüksel, Türk özel sektörünün AB kurumları nezdinde temsili, TÜSİAD ve TİSK'in, Avrupa özel sektörü temsil kuruluşu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) dahilinde temsili, Avrupa kamu ve özel sektör kuruluşlarının Türkiye hakkında bilgilendirilmesi ve Türkiye'nin tanıtımına katkı gibi temel görev alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.

AB kurumları ile düzenli temas halinde bulunan Temsilcilik, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile düzenli görüşmeler yapmaktadır. Temsilcilik, AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşunda iş dünyasını ve Türkiye'yi temsil etmektedir.

"Temsilcilik, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine ve karşılıklı iletişim ve bilgilendirme sürecine katkıda bulunmaktadır."

TÜSİAD Washington D.C. Temsilciliği, Amerikan yönetimi, Kongre ve Washington D.C.'deki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yönetmekte, TÜSİAD üyelerini Türkiye-ABD ilişkileri, Amerikan iç ve dış politikası ve gelişmeler hakkında bilgilendirmektedir.

İkili ilişkiler kapsamındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere; Irak, İran, Ortadoğu ve Rusya'nın yanısıra, enerji konusu gibi ABD'nin diğer önemli dış politika önceliklerini takip etmekte olan Temsilcilik, Türkiye'deki gelişmeleri izleyerek ABD kamuoyunu da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, özellikle Kongre, düşünce kuruluşları ve işdünyası tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamakta ve doğrudan görüş alışverişleri gerçekleştirilmektedir.

TÜSİAD Washington Temsilciliği, ABD siyasetinin oluşturulmasında katkı sağlayan düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü (The Brookings Institute), The German Marshall Fund (GMF) ve Council on Foreign Relations (CFR) ile ortak Türkiye programlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

"TÜSİAD Berlin Temsilciliği, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde Alman kamuoyu tarafından daha fazla ve doğru tanınmasını sağlamak ve Türk-Alman ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır."

TÜSİAD Berlin Temsilciliği, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde Alman kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Almanya'da etkili bir kamuoyu oluşturmak, Türkiye'nin Alman özel sektörü, medyası, siyasi yetkilileri ve kültürel çevreleri tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak ve Türk-Alman ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Temsilcilik bu çerçevede, hem TÜSİAD'ın Almanya'daki muadili BDI (Federation of German Industries / Alman Sanayi Federasyonu), hem de Alman resmi kurumları ile yakın ve düzenli temas sağlamakta, kurumsal görüş alışverişi gerçekleştirmektedir.

"TÜSİAD Paris Temsilciliği, Türkiye'nin AB üyeliğinin Fransa kamuoyunda destek bulması ve Fransa ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır."

TÜSİAD Paris Temsilciliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde Fransız kamuoyunun Türkiye’ye ilişkin konularda doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, 2009 senesinde Paris’te, Institut du Bosphore (Paris Bosphorus Enstitüsü) adı altında bir Fransız-Türk düşünce kuruluşu hayata geçirilmiştir. Enstitü, Fransız toplumunda Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve kültürel özellikleri hakkında bilgileri derinleştirmek ve her iki toplum arasında kültürel etkileşim ve işbirliğini desteklemek amacıyla faaliyetler düzenlemektedir. Institut du Bosphore (Paris Bosphorus Enstitüsü) sene içerisinde ilgi alanlarına ilişkin seminer, yuvarlak masa toplantıları ve diğer düşünce kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenlemekte, araştırma yazıları yayınlatmakta ve Fransız bakan, üst düzey politikacı, kanaat önderleri ile görüşmeler gerçekleştirmektedir.

TÜSİAD Paris Temsilciliği, lobi çalışmalarına ek olarak, başta TÜSİAD'ın Fransa'daki muadili MEDEF (Mouvement des Entreprises de France / Fransız Girişimciler Hareketi) olmak üzere, özel ve kamu kurumları ile birlikte düzenlediği organizasyonlar aracılığıyla, girişimciler arasında diyalog kurulmasını kolaylaştırarak, Fransa-Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

“TÜSİAD Londra Temsilciliği Türkiye’nin dış politikasında önemli stratejik ortaklarından biri olan ve Türkiye’ye ikinci en büyük doğrudan yatırım yapan ülke konumunda olan Birleşik Krallık ile ikili ekonomik ilişkilerimizi ve işbirliği imkânlarını güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütüyor.”

TÜSİAD Londra Temsilciliği, Türkiye - Birleşik Krallık arasında sivil toplum, resmi kurumlar, düşünce kuruluşları, finans ve iş çevreleri, uluslararası medya, akademi dünyası ve kanaat önderleri nezdinde ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve kalıcı köprüler kurulması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Ağlar

Çin Ağı

Silikon Vadisi Ağı

Körfez Ağı