Hukuk Devleti ve Yargı – “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” Tartışma Toplantıları Dizisi No: 4

TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu tarafından hazırlatılan “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” başlığı altında toplanan “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri”, “Memur Yargılaması Hakkında”, “Yerel Yönetimler Yasa Taslağı”, “Ombudsman (Kamu hakemi) Kurumu İncelemesi”, “Dernekler Kanunu Taslağı” adlı beş çalışma, 20 Ocak 1997 tarihinde kamuoyuna sunulmuştur. Raporlar, yayımlanmalarını takiben, kapsadıkları konuların tartışılabilmesi için tüm ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Çalışmaların içeriğinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu konuda katkı yapabilecek şahıs ve kuruluşların görüşlerinin paylaşılabilmesi amacı ile TÜSİAD, bir tartışma toplantıları dizisi başlatmış ve bu çerçevede dördüncü panel 3 Aralık 1997 tarihinde “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri” raporunda demokratikleşmenin hukuk devleti boyutu kapsamında incelenen “Hukuk Devleti ve Yargı” ile ilgili olarak düzenlenmiştir. “Hukuk Devleti ve Yargı -TÜSİAD Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi Tartışma Toplantıları Dizisi-4” adlı bu yayın, 3 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da düzenlenen panelde yapılan tartışmaları içermektedir.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: