İnsan Hakları – “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” Tartışma Toplantıları No: 5

TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu tarafından hazırlatılan “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” başlığı altında toplanan “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri”, “Memur Yargılaması Hakkında”, “Yerel Yönetimler Yasa Taslağı”, “Ombudsman (Kamu hakemi) Kurumu İncelemesi”, “Dernekler Kanunu Taslağı” adlı beş çalışma, 20 Ocak 1997 tarihinde kamuoyuna sunulmuştur. Raporlar, yayımlanmalarını takiben, kapsadıkları konuların tartışılabilmesi için tüm ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Çalışmaların içeriğinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu konuda katkı yapabilecek şahıs ve kuruluşların görüşlerinin paylaşılabilmesi amacı ile TÜSİAD, bir tartışma toplantıları dizisi başlatmış ve bu çerçevede beşinci panel 24 Şubat 1998 tarihinde “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri” raporunda demokratikleşmenin üç boyutundan biri olarak incelenen “İnsan Hakları” ile ilgili olarak düzenlenmiştir. “İnsan Hakları -TÜSİAD Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi Tartışma Toplantıları Dizisi-5” adlı bu yayın, 24 Şubat 1998 tarihinde Ankara’da düzenlenen panelde yapılan tartışmaları içermektedir.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: