TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın "11. eTR Ödülleri" Töreni Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın "11. eTR Ödülleri" Töreni Açılış Konuşması

Sayın Konuklar, Finalist Kuruluşların Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları,

 

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı olarak gelenekselleştirdiğimiz ve bu yıl onbirincisini düzenlediğimiz “eTürkiye Ödülleri”ne hoşgeldiniz. İlk defa 2003 yılında düzenlemeye başladığımız ödüllerimizi, son üç yılda olduğu gibi, yine TBMM çatısı altında gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz.

 

Büyük bir heyecanla başlattığımız çalışmalarımızın, bugün, devletin en üst kademeleri tarafından sahiplenilen bir etkinlik haline gelmiş olması bizleri gururlandırıyor.

 

Bugün daha verimli ve sağlıklı bir ekonomiye sahip olmanın ve zenginleşmenin yolunun, bilgiye dayalı ekonomiden geçtiği bilinen bir gerçek.Yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte bilgi üretiminin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, iş yapış şekillerinin “online” olarak yeniden şekillendiği günümüzde, başta Avrupa Birliği gibi bölgesel oluşumlar olmak üzere birçok ülke bilgi toplumuna geçiş için eylem planları hayata geçiriyor. Ekonomik gelişmesini ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler, kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim odağıyla yeniden düzenliyor.

 

Bilgi toplumuna geçiş, bu yönüyle, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, küresel ekonomide daha etkin ve güçlü bir konuma sahip olma yönünde fırsatlar sunuyor.Ülkemizde bilgi toplumu kavramını merkeze alan, çağdaş bir kamu yönetimi anlayışının yerleşmesini çok önemli bir hedef olarak görüyoruz. eDevlet hizmetlerinin hem verimlilik artışı bakımından hem de daha şeffaf, hesapverebilir ve güvenilir bir kamu yönetimi hedefine ulaşmak bakımından önemli bir rolü olacağına inanıyoruz.

 

 

Ülkemizde, son yıllarda kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırımların giderek artıyor olması, e-Devlet projelerine de olumlu yansıyor. Kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları için ayrılan ödeneğin toplam kamu yatırım ödeneği içindeki payı 2002 yılında %2,9 iken, bu oran 2013 yılına gelindiğinde 2 katından fazla artarak %7,8’e yükselmesi memnuniyet verici.

 

e-Devlet’in yaygınlaşması için bu yatırımlara ve elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin çeşitliliğini artırmaya kararlılıkla devam edilmesi gerekiyor. Diğer yandan bu hizmetlerin bilinirliğinin yükselmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hizmetlerin sağladığı fayda ve kolaylıklar daha yaygın bir şekilde, kampanya benzeri çalışmalarla, sosyal medya araçları da kullanılarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

 

Farkındalık yükseltmenin yanında, teknik altyapı çalışmalarıyla vatandaşların elektronik hizmetlere güveninin artırılmasının e-Devlet kullanım oranını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. e-Devlet projelerinin kullanıcı-dostu olarak tasarlanması, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre zenginleştirilebilmesi de önemli bir faktör. Bu amaçla kullanıcıların fikirlerinin, geri bildirimlerinin e-Devlet proje süreçlerine dahil edilmesi için yöntemler geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

 

eDevlet hizmetlerinin, zaman ve kaynak israfını önleyerek verimliliği artırdığı malum. Ancak eDevlet hizmetlerinin ülkeye katkısını sadece maliyet ve zaman tasarrufu olarak ele almanın, konunun sosyal boyutunu eksik bırakacağını düşünüyorum. Hizmetlerin coğrafi engeller olmaksızın ülkenin her tarafına eşit sunulabilmesinde e-Devletin önemli katkısı var. Ayrıca, dezavantajlı kesimlerin hizmetlerden yararlanmaları konusunda eDevlet uygulamalarının rolünün altını çizmeliyiz.  Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu,  yaşlı ya da engelli vatandaşların kamu hizmetlerini alabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Geçen yıl ödül alan Milli Kütüphane Başkanlığı’nın Görme Engelli Vatandaşlara Yönelik Sesli Kitap Projesi’ni örnek vermek isterim. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunan bir projenin verimlilik hesabını yapmak ve vatandaş-devlet ilişkisine kattığı değeri rakamlarla ölçmek pek kolay olmasa gerek.

 

 

 

Sayın Konuklar,

 

eTR ödülleriyle kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet projelerini kamuoyunda ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Başladığı ilk yılından bu yana eTR Ödüllerine toplam 346 proje ile başvuruldu ve 55 proje ödül kazandı. Bugünkü törenimizde, ödül kazananların sayısı daha da artacak. Her geçen yıl, kamu kurumları ve belediyeler tarafından hazırlanan projelerin çeşitlendiğini ve niteliklerinin yükseldiğini gözlemliyoruz.

 

Bugün 11.eTR Ödüllerinde finalist olan 24 projeden ödül kazananları, törende gerçekleşecek elektronik oylama sonucunda öğreneceğiz. eTR Ödüllerinde ödül kazanmanın amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte “kaybeden” olmadığına inanıyor, birbirinden değerli tüm finalist projelerimize kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

 

Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde bizden desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara da teşekkür etmek istiyorum. Başta bize ev sahipliği yaparak etkinliğimizi himayelerine alan TBMM Başkanlığı’na şükranlarımı sunuyorum. Başta ana sponsorumuz eGÜVEN olmak üzere tüm destekçilerimize; projeleriyle başvuran kamu kurumları ve belediyelerin yönetici ve çalışanlarına; değerlendirici kurul ve jüri üyelerimize ve etkinliğimizin gerçekleşmesinde emek veren kadromuza teşekkür ediyorum.

 

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: