TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak'ın “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Boyutu” Semineri Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak'ın “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Boyutu” Semineri Açılış Konuşması

Sayın Bakanım, Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında düzenlediğimiz toplantımızda bizlerle olduğunuz için memnuniyet duyuyoruz; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Boyutu Semineri”mize hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler bir yandan toplumsal dönüşüme hız kazandırarak toplumların refahına hizmet ederken, diğer yandan insan hayatı ve çevre için çeşitli riskleri de beraberinde getirmiştir. İnsan ve çevre sağlığı ile işyeri güvenliği açısından oluşan tehditler, işletmeleri de ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Dolayısıyla çalışma ortamının sağlıklı olması, hem insani açıdan hem de verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça önemlidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO’nun 2012 yılı verilerine göre, dünyada her yıl 330 milyondan fazla iş kazası meydana gelmektedir. Her yıl 2,4 milyon insan iş kazaları ve işe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 11 milyon çalışanı kapsayan verilerine göre 2011 yılında 69 bin 227 iş kazası yaşandı, 697 meslek hastalığı tespit edildi. Bunların 1710’u maalesef ölümle sonuçlandı. 2010 yılı sonuçları ile karşılaştırdığımızda iş kazalarında % 10, meslek hastalığı sayısında ise % 31 artış olduğu görüldü. İş kazalarında ilk üç sırayı “Kömür ve Linyit Çıkartılması Faaliyeti”, “Makine-Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” ve “Ana Metal Sanayii” alıyor. En fazla ölümlü iş kazasının meydana geldiği alan ise “Bina İnşaatı” faaliyeti.

Pek çok sektörde değişik seviyelerde yaşanan bu üzücü tabloyu düzeltmenin çaresi nedir? İş kazalarını ve meslek hastalıklarını, gereken tedbirleri almak suretiyle daha ortaya çıkmadan önlemenin, en etkili yöntem olduğuna inanıyoruz. Bu konuda tüm paydaşların işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği, her kazanın ön¬lenebilir olduğu anlayışıyla yönetilmelidir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkili bir biçimde kurulması, yönetim ve çalışanların birlikte tüm tedbirlerde yer alması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi açısından çok önemlidir.  

Bugünkü seminerimizde, mevzuat tarafında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yenilikleri değerli konuşmacılarımızla birlikte ele alacağız. Kanunun uygulaması ile ilgili olarak da katılımcıların sorularını, sorunlarını ve değerlendirmelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Seminerimizin tüm katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, kürsüyü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz’a bırakıyorum.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: