TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın “Adım Adım Anadolu: Kadınlar için İş Fırsatları" Konulu Toplantı Konuşması - Kahramanmaraş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın “Adım Adım Anadolu: Kadınlar için İş Fırsatları" Konulu Toplantı Konuşması - Kahramanmaraş

Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Dünya Bankası Ülke Direktörü, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜSİAD ve Dünya Bankası işbirliği ile düzenlediğimiz konferansımızı bugün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli mücadele yıllarında Kahramanmaraş’ın güçlü kadınlarının desteği, başarımızda büyük rol oynamıştır. Kahramanmaraş kadınlarının tarihinden gelen bu güç ile ülke ekonomisine büyük katkıda bulunabilecekleri aşikardır.

Biz TÜSİAD olarak kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılmaları konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; “Tek kanatla geleceğe uçamayız”. Eğer ülke olarak potansiyelimizin yarısından, yani kadınların gücünden faydalanmazsak, uçacak bir kapasiteye sahipken hedeflerimize ancak yürüyerek ulaşabiliriz. Bu da bizi gelişmiş ülkelerin gerisinde bırakır. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunma fırsatını kaçırmış oluruz.  

Çalışmak veya kendi işini kurmak isteyen birçok kadınımız var. Bu kadınlarımızın çeşitli mekanizmalarla desteklenmesi gerekli. Bu konunun Kahramanmaraş’taki  resmi kurumlar ve iş dünyası tarafından sahiplenilmesine ve Kahramanmaraşlı  kadınların potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak için buradayız.

Peki bu amaçla ne yapmalıyız?

Eğitim, kadınların çalışma hayatına katılımına çok olumlu etki yapıyor. Eğitim alan kadın, çalışma hayatına daha çok katılıyor. Daha çok sayıda kızımızı, en üst eğitim seviyelerine kadar okutmalıyız. Bu konuda kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle yürütülen çok değerli çabaları aynı şevkle sürdürmeliyiz.

Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kadınların işgücüne katılım oranı artsa da, kadınların çalışma hayatına girmesinin veya çalışma hayatında kalıcı olabilmesinin önünde başka engeller de var. Ev ve aile sorumluluklarını sadece kadınların üzerine bırakarak kadın istihdamını artırma hedefine ulaşmamız mümkün görünmüyor. Kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından uzaklaşmak durumunda kaldıklarını dikkate alarak, ev ve iş yaşamını uyumlaştırma politikaları ve bu kapsamda kreşlerin yaygınlaştırılması önem taşıyor.

Araştırmalar gösteriyor ki kadın istihdamındaki 5 puanlık bir artış, yoksulluğu % 15 azaltıyor. Refah seviyemizi yükseltmek için kadınlarımızın eğitim ve iş hayatına katılmasını desteklememiz gerekli.

Bu noktada bölgesel kalkınma politikalarına da değinmek istiyorum. Yerel düzeydeki kamu, özel, sivil toplum paydaşlarının kalkınma politikalarının oluşturulmasına katılımı çok önemli. Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği ile uyumlu olarak ülkemizde 26 adet Kalkınma Ajansı oluşturuldu. Kahramanmaraş’ın, Hatay ve Osmaniye ile birlikte yer aldığı TR63 bölgesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı faaliyete geçti. Ajansların önemli hedeflerinden biri, “kadının sosyal, ekonomik, siyasal hayata katılımcılığının artırılması” olarak belirlendi. Ajansların, bölgelerinde kadının eğitimi, kadın istihdamı, kadın girişimciliği konularında projelere daha fazla öncelik vermesinin, kalkınma sürecini de hızlandıracağına inanıyoruz.

Bununla birlikte, iş dünyasının da bölgelerinde örgütlenerek bu sürece katılım sağlaması gerekiyor. TÜSİAD olarak, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-TÜRKONFED’in Kalkınma Ajansları bölgeleri ile uyumlu olarak örgütlenmesi projesine destek veriyoruz. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu-DASİFED'e de TÜSİAD olarak üye olduk. Bu vesile ile Kahramanmaraş’taki SİAD’ları, kadın girişimci derneklerini, genç işadamları derneklerini, sektörel dernekleri de DASİFED'e üye olmaya ve bölge kalkınma politika ve stratejilerine katılım sağlamaya davet ediyorum.

Son yıllarda gerek kadınların çalışma hayatına daha fazla katılımı ve gerekse şirketlerin üst yönetimlerinde daha fazla kadın yönetici olması konusundaki girişimlerin sayısının artmasını çok önemsiyor ve geleceğe dair umutlandığımı ifade etmek istiyorum.

Bugün seminerimizde verilecek örneklerin hepimize ışık tutmasını diliyor; projemizin ortakları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası’na ve TÜSİAD Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubumuza teşekkür ediyorum.


 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: