TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Tayfun Bayazıt'ın “İyiYatırım Zirvesi” Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Tayfun Bayazıt'ın “İyiYatırım Zirvesi” Açılış Konuşması

Değerli iyiYatırım Zirvesi Katılımcıları, Değerleri Basın Mensupları,

TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak üzere, TÜSİAD olarak Endeavor Türkiye ve Angel Resource Institute ile ortaklaşa düzenlediğimiz ikinci iyiYatırım Zirvesi’ne hoş geldiniz.
    
Hepimizin çok iyi bildiği gibi, girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli bileşenlerindendir. Dünyanın genel olarak bir durgunluk süreci yaşadığı bu günlerde, söz konusu süreçten çıkışta üretkenliği artıracak yeni teknolojiler ve istihdam yaratacak yeni işletmeler, belki de hiç olmadığı kadar, önem kazanıyor. İyi iş fikirlerinin, uygulanabilir, ölçeklenebilir ve iyi zamanlanmış yenilikçi iş modellerine dönüştürülüp hayata geçirilmesi, yalnızca ekonomide katma değer, istihdam, gelir artışı ve yenilikçi teknolojilerin gelişimine katkı sağlamıyor; aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortaya çıkmasıyla ulusal ekonomilere küresel rekabette daha güçlü bir konum kazandırıyor.

Mevcut konjonktürde, Türkiye, diğer bazı gelişmekte olan piyasa ekonomileriyle birlikte küresel ekonomideki gidişattan olumlu yönde bir ayrışma sergilemekte. Türkiye’nin bu fırsatı, girişimcilik bilinci yaratarak ve girişimciliğin desteklenmesi için gerekli altyapıyı oluşturarak, girişimci ve yatırımcı için uygun ortamı oluşturup, girişimciliği sürdürülebilir ekonomik büyümenin itici gücü haline getirmek için kullanması büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz son birkaç yıl içinde, Türkiye’de girişimcilik konusunda önemli adımlar atıldı; ancak bu konuda halen kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve üniversitelerin yapabileceği çok iş var. Türk toplumu gibi bilgiye, bilgi teknolojilerine ve yeniliğe açık; genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkenin, bu kaynakları iyi değerlendirdiği takdirde küresel markalar yaratabileceğine tüm samimiyetimizle inanıyoruz.

Girişimciliğin doğası bize gösteriyor ki, küresel başarı hikâyelerini hepimizin iyi bildiği girişim örneklerinin yanında, başarısızlıkla sonuçlanan teşebbüslerin sayısı daha fazla. İyi bir fikir her zaman başarılı olacak diye bir kural yok; iyi fikri hayata geçirecek iyi bir iş modeli ve bu modelin uygulama süreci çok önemli. İşte, tam da bu aşamada melek yatırımcıların önemi ortaya çıkıyor. Melek yatırımcılar erken aşamadaki girişimlere yalnızca sermaye sağlamıyor; bilgi ve tecrübeleri sayesinde girişimcilere mentorluk ederek, iyi iş fikirlerinin yüksek katma değer üreten işletmelere dönüşmesine destek oluyor.
Başarıya giden yolda, erken aşamada girişimlerin finansal kaynaklara erişimi, girişimcilerin önündeki en önemli etkenlerden birisini teşkil ediyor. Girişim sermayeleri de dâhil olmak üzere birçok sermaye kaynağı, genellikle erken aşamayı geçen, biraz daha ileri aşamalara gelmiş girişimlere finansal kaynak sağlıyor. Bu nedenle, henüz erken aşamadaki girişimler genellikle söz konusu sermaye kaynaklarının odakları dışında kalıyor. Ancak, girişimler, hizmet veya ürünlerini üretip sunarken; yani değer yaratma ve yaratılan değerin dağıtımı sürecinde sermayeye ihtiyaç duymakla birlikte, kuşkusuz bu aşamaya gelinceye kadar da, yani iş modelini geliştirirken de sermayeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle, iyi iş fikirlerinin daha en başından yok olmaması için melek yatırımcılar büyük önem arz ediyor. Özellikle teknoloji yoğun ve riski yüksek sektörlerde, şirketlerin teminat göstermelerinin pek mümkün olmadığı erken aşamalarında, melek yatırımcılar, en etkili finansal aktör olarak finansal sistemdeki önemli bir boşluğu dolduruyorlar.

Bugüne kadar başta Amerika ve Avrupa olmak üzere, genellikle yenilik odaklı ve erken aşamadaki birçok girişime finansal kaynak oluşturan ‘melek yatırımcılık’, Türkiye için henüz yeni bir kavram olsa da, hızlı bir biçimde yaygınlaşacaktır. Özellikle, son senelerde ortaya konulmaya çalışılan yeni teşvik politikaları, bu sürece büyük katkılar sağlayacak. Bu olumlu gelişim sürecinin başarıyla devam ettirilmesi halinde, ‘melek yatırımcı’ sayısı hızla artacak; böylece ekonomide yenilikçiliği ve rekabeti geliştirecek yeni girişimlerin güçlü ve kalıcı biçimde hayata geçirilmesi olanağı artacak.

‘Melek yatırımcılık’ gibi finansman kaynaklarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanında, yenilikçilik ve AR-GE’yi destekleyecek stratejiler geliştirilmesi, fikri haklar altyapısının güçlendirilmesi, girişimci ve yatırımcı ağları gibi ilişki ağlarının artırılması, gençleri girişimciliğe yönlendirecek eğitim programlarının geliştirilmesi ve toplumda girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gibi, Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla aşama kaydedilmesi gereken birçok konu var.

Üç bine yakın firma ve yüzlerce girişimcinin bir araya gelmesiyle oluşan TÜSİAD olarak bizler, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen her türlü çalışma, oluşum ve etkinliği destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, 40 yıllık geçmişimizden biliyoruz ki, girişimcilik olgusu ve girişimciler, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında sürekli tetikleyici, yenilikçi roller üstlendiler. Bu anlayışla, TÜSİAD olarak üyelerimiz başta olmak üzere, iş dünyamızı oluşturan tüm kıymetli iş insanlarımızı, yeni girişimcileri destekleyerek, onları dünya ölçeğinde başarılarla Türkiye ekonomisine kazandırmak amacıyla girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin tüm potansiyel melek yatırımcılarını, girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

TÜSİAD’ın, başta “Bu Gençlikte İş Var!” projesi olmak üzere, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalarının yanında, ‘melek yatırımcılık’ ile ilgili konular üzerinde de çalıştığını ve bu çalışmaları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağımızı burada, bu vesileyle, ifade etmek isterim.

Sayın Misafirler,
 
Bugün burada Endeavor ve Angel Resource Institute ile ortaklaşa düzenlediğimiz Zirve’nin amacı girişimcilere, yatırımcılara, potansiyel yatırımcılara ve konuyla ilgili diğer girişimcilik ekosistemi profesyonellerine ‘networking’ ortamı sağlayarak, melek yatırımcılık ile ilgili genel bilgilerin yanında, değerleme, izleme, yönetim gibi konularda teknik bilgilerin yer aldığı oturumlarla bir rehberlik imkânı sunabilmek. Bu kapsamlı etkinliği hayata geçiren Endeavor Türkiye’ye, katkılarından dolayı Angel Resource Institute’e ve etkinlik sponsorlarımız Akbank ve Turkcell’e, bu önemli etkinlikte bizlerle birlikte olduğunuz için siz değerli katılımcılara TÜSİAD adına teşekkürlerimi sunuyor ve bugünkü etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum.


 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: