< < TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in e-TR (e-Türkiye) Ödülleri Basın Toplantısı Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in e-TR (e-Türkiye) Ödülleri Basın Toplantısı Açılış Konuşması

 

TÜSİAD ve TBV olarak 2003 yılında oluşturduğumuz eTürkiye Ödülleri’nin bu yıl 9.sunu gerçekleştireceğiz. 
 
Etkinliğimizin temel amacı e-Devlet konusunda başarılı girişimleri özendirmek, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve bu farkındalık ile kaliteli hizmetlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.   
 
eTR Ödülleri’nin 7.’sinin Cumhurbaşkanlığı makamının himayesinde Çankaya Köşkü’nde, 8.’sinin ise TBMM Başkanlığı makamının himayesinde Meclis’te gerçekleştirilmesi bizler için onur kaynağı oldu. Ödül törenimiz bu yıl da geçen sene olduğu gibi, Aralık ayında TBMM Başkanı’nın himayelerinde TBMM’de gerçekleşecek.
 
Hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle artık kamu hizmetlerinin de internet ortamında sağlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Hem e-Devlet hem de mobil Devlet yani, m-Devlet uygulamaları ile artık kamu kurumları ile vatandaşlar ve iş dünyası arasında daha hızlı ve etkin bir iletişim kurulabiliyor. Bilgi İletişim Teknolojilerinin kullanımıyla gelişen e-Devlet uygulamaları, kamu hizmetlerinde kolaylık ve hız sağlarken aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulması açısından da önem taşıyor.
  
Türkiye’de kamunun Bilgi ve İletişim Teknolojileri yatırımlarında 10 yıllık süre zarfında önemli artışlar gözlemlendi. TÜİK verilerine göre 2002 yılında yaklaşık 526 milyon TL olan Bilgi İletişim Teknolojileri yatırım ödeneği, 2011 yılında 2 milyar TL olarak gerçekleşti. “eDevlet kapısı” kapsamında sunulan hizmet sayısı 2010 yılı sonunda 246’ya ulaştı. AB’nin 9. eDevlet Ölçme ve Kıyaslama Çalışması’na göre Türkiye; hizmetlerin elektronik ortama taşınmasında %89 ortalama ile % 82 olan AB27+ ortalamasının üzerinde yer aldı. Bunlar olumlu göstergeler… Diğer yandan Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Ağyapı Hazırlık Endeksi” (Networked Readiness Index)’ne baktığımızda Türkiye maalesef 138 ülke arasından 71. sırada yer alıyor. Bu araştırma, e-Devlet uygulamalarının etkinliği ve bunun yanında bilişim altyapısı ve politikaların verimliliği gibi konuları da kapsaması açısından önemli ve buradaki konumumuz mutlaka geliştirilmek durumunda. 
 
Uygulamaların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalar hızlandırılsa da halen sınırlı sayıdaki kamu kurumunun etkin olarak eDevlet hizmeti sunduğu görülüyor. Ülkemizdeki internet kullanıcı sayısı ile eDevlet hizmetlerinin kullanım oranı karşılaştırıldığında, eDevlet kullanımının yeterli düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle kamu hizmetlerinin e-Devlet ile verimli ve etkili şekilde sunumunun yanı sıra vatandaşların ve iş dünyasının bu hizmetlere erişiminin artması da gerekiyor. TÜİK’in 2011 yılında açıkladığı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi’nde, genel olarak geçtiğimiz 5 seneye göz attığımızda bireylerin eDevlet hizmetlerini kullanmama nedenleri arasında en önemli neden “yüzyüze görüşme isteği” olarak belirtilmiş. Geleneksel yöntemlerdense, hizmetlerin elektronik ortamda kullanımını yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var. 
 
Dolayısıyla hizmetlerin sağladığı fayda ve kolaylık, daha açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı, daha geniş platformlarda eDevlet kullanımının yaygınlaştırılması için girişimler gerçekleştirilmelidir. eTR Ödüllerinin bu kapsamda projelerin tanıtımı ve farkındalık yaratma konusunda çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. 
 
e-Devlet uygulamalarının kamu harcamalarında önemli bir tasarruf ve maliyet etkinliği sağladığı biliniyor. Başarılı projelerin nasıl bir somut getirisi olduğunu ölçmek üzere, geçen sene ödülümüzü kazanan kurumlardan, projelerinin somut çıktılarını bizimle paylaşmalarını istedik. Sizlere ayrıntılı olarak verilen çıktılar oldukça etkileyici.  Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Online Olarak Yapılması” projesiyle elde edilmiş tasarruf bakarsak, bu projeden önce bir kişinin işlemi yaklaşık, kişi başına iki iş günü gerektirirken şimdi artık dakikalarla ölçülecek bir zaman biriminde gerçekleşebiliyor. Milyonlarca başvuru olduğunu düşünürsek, milyonlarca saat kazanımından bahsedebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün “Çevrim İçi Çevre İzinleri” projesiyle yılda 12.500 kg kağıt, 5.500.000 litre su, 95.000 kw elektrik enerjisi tasarrufları sağlanmış. Aynı Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi” projesi sayesinde ise son dört yılda 213 adet orman yangını daha başlangıçta tespit edilmiş ve büyümeden söndürülmesine katkı sağlanmış. 
 
Bu projeler, eTR Ödülleri’ne başvurdukları ve ödüle hak kazandıkları için sonuçlarını net olarak bilebildiğimiz projeler. Bunlar gibi daha nice proje ülkemizde başarıyla uygulanmakta. Bizim de amacımız bunları mümkün olduğunca görünür kılmak, e-Devlet projelerinin etkin bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak. Özel sektör-kamu-Sivil Toplum Kuruluşu işbirliğinin güzel bir örneği olan eTR Ödülleri’ne, tüm kamu kurumlarını ve belediyeleri heyecanla davet ediyoruz.


 
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: