SİMONE KASLOWSKİ - 30. KALİTE KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI