< < Şirketler, Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele Deneyimlerini Paylaştı

Şirketler, Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele Deneyimlerini Paylaştı

14 Ara 2017 İlgili Dosya
Şirketler, Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele Deneyimlerini Paylaştı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik oluşturulan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ kapsamında 13 Aralık günü “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte; projenin son dört senelik faaliyet özeti sunuldu ve rehberi uygulayarak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik şirket politikası oluşturan şirketler ve şirket politikalarının geliştirme süreci ve içeriği aktarıldı. Toplantının açılış konuşmaları UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl tarafından yapıldı. Oya Ünlü Kızıl konuşmasında şunları ifade etti:

“Kadının önündeki herhangi bir problem alanı, kadının yaşadığı diğer sorunlardan soyutlanarak ele alınamaz. Şiddet konusunu toplumsal cinsiyet eşitliğinden bağımsız konuşamayız. Bu karmaşık ve çok boyutlu soruna ancak işbirlikleriyle çözüm geliştirebiliriz. Aile içi şiddet, çalışılması zor bir konu olduğu halde çözüme giden yolda sorunları halının altına süpürmenin değil, açık açık konuşmanın değerli olduğunu düşünüyorum. İş dünyasının toplumu dönüştürücü gücünden hareketle, kadınların çalışma yaşamını olumsuz etkileyen şiddete karşı kurumsal yeteneklerimizi harekete geçirmeliyiz. Gerekli kamu politikalarının yanı sıra hepimiz kendi etki alanlarımızdan başlamalı, kalıcı ve sürdürülebilir projelere sonuna kadar destek vermeliyiz.”

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: