İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak Konferansı İstanbul’da gerçekleşti

20 Mar 2023 İlgili Dosya
İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak Konferansı İstanbul’da gerçekleşti

TÜSİAD’ın “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” başlıklı konferansı 20 Mart’ta Sabancı Center’da gerçekleşti. Etkinlikte, 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri de dahil olmak üzere, hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Konferansın açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı. Turan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için, toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeliyiz. Kamu politikalarında ve özel sektör eylemlerinde tüm odağımız, mevcut eşitsizliklerin derinleşmesini engellemek olmalı. Şimdi; afet bölgesinde ve göç alan illerimizde kız çocuklarının eğitime erişimine, her zamankinden daha fazla özen göstermek zorundayız. Şimdi; istihdamın dışında kalan kadınların tekrar çalışma hayatına dönebilmelerinin koşullarını oluşturmak için, daha fazla çaba sarf etmek durumundayız. Ve şimdi; çocuk yaşta evlilik, taciz, kadına şiddet gibi toplumsal yaralarla mücadelede çok daha hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Tam da bu nedenle, ulusal düzeyde elimizdeki en güçlü yasal düzenleme olan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu”na daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız. Bunun yanında uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir an önce yeniden dönmeliyiz.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, etkinlik kapsamında “Cumhuriyetin Tamamlanmamış Meselesi” konulu konuşma gerçekleştirdi. Sabancı, “Kız çocuklarının eşitlikçi bir anlayışla, nitelikli bir eğitim alması için önlerini açacak itici güç olmalı ve bunun için var gücümüzle taviz vermeden çalışmalıyız. Biliyoruz ki, nitelikli eğitimin en kritik yapı taşlarından biri olan öğretmenlerden bağımsız bir şekilde bu meseleyi ele alamayız. Okullulaşmada eşitliği sağlamak ve niteliği arttırmak her zaman ana hedefimiz olmalıdır.  Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Yalnız erkeklerin ilerlemesiyle o millet yükselemez.’ sözüyle kadınların hayatın her alanında eşit bir konumda bulunmasının gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez olduğunun altını çizmiş ve kadınların bu mücadelede önünü açmıştı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ulaşılması zor olmayan bu hedefe iş dünyasının önderlik etmesi yakışır. Sadece eşitlik yetmez, şirketlerimizde kalıcı bir kültür dönüşümü sağlamalıyız. Şirketlerimizin eşitlik, hakkaniyet ve kapsayıcılık alanlarında kendilerini geliştirmelerini öncelikli konumuz haline getireceğiz. Eşitliğe ve kapsayıcılığa verilen önem, şirketlerimizde performans kültürünün bir parçası olmalıdır.” dedi.

Açılış bölümünün ardından TÜSİAD’a farklı dönemlerde başkanlık yapmış olan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes “Başkanların Perspektifinden” başlıklı oturumda bir araya gelerek “Çoklu Krizler Çağında Cumhuriyeti İkinci Yüzyılına Kadınlarla Taşımak” konusunu çeşitli yönleriyle ele aldılar.

Ümit Boyner konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bundan tam 100 yıl önce çok sağlam ilkeler üzerine kurulan Cumhuriyetimizin; siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel  alanlarda bize sunduğu reformlar sayesinde bugün çağdaş  bir yaşam sürüyoruz. Bu reformlar arasında kadın hakları, eğitimde köklü değişiklikler, laiklik ilkesinin benimsenmesi, hukuk sisteminin yenilenmesi gibi pek çok önemli adımlar yer alıyor. Cumhuriyet ile gerçekleştirilen kadın hakları reformu; muasır medeniyetler ölçüsünü kabul ederek toplum içerisinde kadını olması gereken eşitlik düzeyine getirdi. Tam 100 yıl önce atılan bu çok önemli adımlara rağmen, bugün ne yazık ki durum pek iç açıcı değil. Türkiye’de kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak temsiliyetlerinde büyük eksiklikler var. Kadınlar şiddet görürken, iş hayatında yer bulamazken veya cam tavanlar ile uğraşırlarken toplum ahenk içinde ilerleyemez. Türkiye ikinci yüzyılına kadınların haklarındaki eksiklikler ile taşınamaz. Bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki cesur yaklaşımımızı tereddütsüz korumalıyız. İçinde bulunduğumuz yüzyılda eşitliğin sağlanmasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamaya devam etmeliyiz.”

Konuşmasında teknolojinin yeni küresel büyümenin güçlü kaynağı olduğunu vurgulayan Cansen Başaran-Symes şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemi, “bir değişim tünelinin içindeyiz” diye tanımlamayı tercih ediyorum. Geleceğin iş gücünün beş karakteristik özelliği var: Veri okuryazarı olmak. Yapay zeka, makine öğrenimi ve robotlarla çalışma konusunda rahat olmak. İyi işlerin değerini anlamak, saygı duymak ve sabırlı olmak. Kendini güçlü, yetkin ve yetkili hissetmek. Haklar, adalet ve çevre konularında ilerleme sağlamaya kararlı olmak. Kadınların tüm bu özelliklerde güçlü olduğunu gözlemliyorum. Geleceğin dünyasında, kadınların bu özelliklerinin avantaj yaratacağını düşünüyorum. Çoklu krizler çağında parçalanmış bir dünyada ancak kadın yeteneğinin her alanda güçlü temsiliyle başarılı olunabilir. Geleceğin vatandaşı toplumu ve dolayısıyla kendini etkileyen her konuda bir fikri, yönlendirici veya denetleyici bir etkisi olan, toplumun diğer paydaşlarıyla dayanışma içinde kendi varlığı ve anlamını yaratan insanlar olmalıdır. Burada, "vatandaş" bir statü veya bir kimlikten ziyade bir yaşam biçimini ifade ediyor.”

“Deprem Felaketinin Ardından: Bölgeyi Kadınlarla Ayağa Kaldırmak” panelinde ise kadın girişimciler ve uluslararası kurum temsilcileri konuya dair tecrübe ve değerlendirmelerini paylaştı.

Kadınların yönetimde eşit temsili konusunun ele alındığı “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eşit Temsil” başlıklı ikili sohbetin ardından sanat, reklam ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla “Medyada ve İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oturumu gerçekleşti.

Konferansın son paneli ise genç konuşmacıların katılımıyla “Bütün Ümidim Gençliktedir: Geleceğe Ne Bırakıyoruz ve Z-Kuşağı Ne İstiyor?” oldu.

TÜSİAD “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” Konferansı’nın konu başlıkları ve konuşmacıları aşağıdadır:

 

Etkinlik Moderasyonu: Ilgaz Gürsoy, Gazeteci & Yazar

 

Açılış Konuşması

Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı


“Cumhuriyetin Tamamlanmamış Meselesi”

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanların Perspektifinden:

“Çoklu Krizler Çağında Cumhuriyeti İkinci Yüzyılına Kadınlarla Taşımak”

Ümit Boyner, 2010-2012 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Cansen Başaran – Symes, 2015-2016 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

               Moderatör : Hakan Güldağ, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

 

Oturum: Deprem Felaketinin Ardından: Bölgeyi Kadınlarla Ayağa Kaldırmak

Emine Erdem, KAGİDER Başkanı

               Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu

Zeliha Ünaldı, UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı

Serpil Çetinçift, EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Kıdemli Bölge Yöneticisi 

Moderatör: Ilgaz Gürsoy, Gazeteci & Yazar & Moderatör

 

Öğle Arası

 

İkili Sohbet: Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eşit Temsil

Billur Barlın, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı

Murat Yeşildere, Egon Zehnder Kıdemli Ortağı

 

Oturum: Medyada ve İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kalıp Yargılardan Ezberleri Bozmaya

Oya Ünlü Kızıl, 2017-2022 Dönemi TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı

Ayşen Akalın, Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı

Serdar Orçin, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

Meriç Demiray, Senarist ve Yönetmen

Birol Güven, Yapımcı ve Senarist

Moderatör: Şule Yücebıyık, Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı

 

Oturum: Bütün Ümidim Gençliktedir: Geleceğe Ne Bırakıyoruz ve Z-Kuşağı Ne İstiyor?

İlayda Eskitaşçıoğlu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Liderler Programı Sözcüsü ve Konuşmamız Gerek Derneği Kurucu ve Yönetici Ortağı

Alperen Önal, Kadınların Elinden Sosyal Girişimi Kurucu Ortağı

Selinay Koca, Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Caner Halil, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Moderatör: Fatoş Karahasan, Gazeteci & Yazar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: