< < Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri’nin ikincisinde “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” konusu ele alındı

Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri’nin ikincisinde “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” konusu ele alındı

18 Haz 2021 İlgili Dosya
Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri’nin ikincisinde “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” konusu ele alındı

Toplantının hoş geldiniz konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu şunları söyledi:

“Dünya Ekonomik Forumu tarafından her sene yayınlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi ve iki senede bir turizm sektörü özelinde hazırlanan Küresel Turizm ve Seyahat Endeksi ülkelerin küresel rekabetteki konumlarını belirlemeyi amaçlıyor. Bu endekslerde ülkemizin doğru ve objektif bir şekilde konumlanması için üst düzey yöneticilerin algılarını ölçmeye yarayan ve endekslere girdi olan Yönetici Görüşleri Anketi kritik önem taşıyor. Bu yönde farkındalığı artırmak üzere düzenlediğimiz interaktif etkinliklerimizin ikincisinde turizm sektöründeki rekabetçiliğimizin unsurlarını tartıştık.”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın açılış konuşmasının ardından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın ve Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Halil Burak Sakal’ın katılımı ile gerçekleşen oturumda Yönetici Görüşleri Anketi’ndeki turizm ile ilgili sorular katılımcıların değerlendirmeleri ile ayrıca ele alındı. Genel moderasyonunu REF Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un yaptığı etkinlik TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Oya Narin’in turizmde sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ile ilgili değerlendirmeleri ile sona erdi.

Dünya Ekonomik Forumu Turizm ve Seyahat Rekabetçilik Endeksi 2019 (İngilizce)

REF tarafından hazırlanan “Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabetçilik Raporu 2020 - Genel Değerlendirme” notu (Türkçe)

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: