Women Matter Turkey 2016 Report - Turkey’s Potential for the Future: Women in Business

McKinsey & Company, 10 yıldır Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da “Women Matter” araştırmasını yapmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ülke ekonomilerine yön veren şirketlerde kadınların iş gücüne katılımı ve kadın liderler yetiştirme konusunda verilere dayalı ve yapıcı bir gündem yaratma ve bu konuda alınacak aksiyonlara ışık tutmaktır.

McKinsey & Company bu çalışmayı Türkiye özelinde ilk defa 2016 yılında TÜSİAD iş birliğiyle gerçekleştirmiş ve ülkemizin önde gelen 102 şirketini incelemiştir. Türkiye ekonomisine yön veren lider şirketlerin katkılarıyla gerçekleşen bu çalışmanın ışığında, mevcut durum ve gelişim alanları belirlenmiştir.

22 Aralık 2016 tarihinde McKinsey & Company ve TÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinlik ile, Türkiye raporunun sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca etkinlik kapsamında Türkiye'nin önde gelen iş insanları ile birlikte geçekleşen bir açık oturum ile, iş dünyasında kadın liderlerin ve çalışanların artmasıyla yaratılabilecek değer ele alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: