1976 Yılında Özel Kesim Sanayi Sektöründe Gelişmeler ve 1977 Yılına Ait Bekleyişler