1974 Yılında Özel Sektör İmalat Sanayi "1974 Yılını Değerlendirme Anketi" Sonuçları