1974 Yılında Özel Kesim Sanayi Sektöründe Gelişmeler ve 1975 Yılına Ait Bekleyişler