Üçüncü Beş Yıllık Planın İlk Üç Yılının Değerlendirilmesi ve 1975 Yılı Programı Uygulaması