AET ile İlişkileri Özel Kesim Nasıl Değerlendiriyor?