Türkiye'de Modernleşme, Sanayileşme ve Gelişme Göstergeleri