Özelleştirme KİT'lerin Halka Satışında Başarı Koşulları