Avrupa Topluluğu ve Türkiye'nin Tam Üyeliği Sorunu - Makro Bir Değerlendirme