Türkiye'nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm - Küresel Yönelimler ve Yansımaları