Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık

Bu rapor mobil teknolojilerin sağlık alanına getireceği katkılar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla hazırlanmıştır.