Transfer Fiyatlandırması Semineri Değerlendirme Raporu

12 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırması Semineri; 2007 yılında yürürlüğe giren transfer fiyatlandırması hükümlerinin şu ana kadarki gelişimini, ortaya çıkan sorunları, bugünkü uygulama biçimini, Dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak çözüm önerilerini tartışmayı amaçlamıştır.