Türkiye Ticaret Verimliliği Değerlendirmesi

TÜSİAD, İsviçre merkezli bir kuruluş olan Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) ile ticaret verimliliğini güçlendirmeye yönelik girişimin Türkiye uygulaması için ortak bir çalışma yürüttü.

TÜSİAD, İsviçre merkezli bir kuruluş olan Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) ile ticaret verimliliğini güçlendirmeye yönelik bir girişimin Türkiye uygulaması için ortak bir çalışmayı tamamlamıştır. Çalışmada, gümrük müşavirleri, lojistik hizmet sağlayıcıları, nakliyeciler, bankalar ve sigorta şirketleri dâhil olmak üzere ticari işleyişin parçası olan tüm aktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye'de uygun bir ticaret ortamı oluşturmak için gerekli yeterliliklerin seviyesini uluslararası geçerliliği olan 6 verimlilik unsuruna göre 5 üzerinden bir puanlama çerçevesinde değerlendirmektedir: Entegrasyon, Süreçler, E-Belge, Takip ve Görünürlük, Yetkinlik, Kargo Güvenliği. 21. Yüzyıl 6 Unsurlu Ticarette Verimlilik Değerlendirme Göstergeleri (21-6-ETEI) olarak adlandırılan bu unsurlar, Dünya Bankası Grubu, APEC ve BM gibi kuruluşlar tarafından da kabul edilmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: