TÜSİAD'ın Eğitim Alanındaki Çalışmaları 1990 - 2015

TÜSİAD eğitimi insan kaynağımızın niteliğini belirleyen ana unsur olarak görmekte ve öncelikli konulardan biri olarak ele almaktadır. TÜSİAD’ın son 25 yıl içerisinde eğitim alanındaki çalışmalarını bu broşür üzerinden inceleyebilirsiniz.

İlgili Dosyalar