< < STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması

STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması başlıklı bu çalışma TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu’nun bünyesindeki İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma, Türkiye’deki iş dünyasının bilim/fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almış işgücüne olan talebinin tespit edilerek, STEM işgücüne yönelik beklentilerinin ve değerlendirmelerinin ortaya çıkartılması sağlamak amacıyla; AR-GE Direktörleri, İK Direktörleri, STEM Mezunu Çalışanlar hedef kitleleri nezdinde gerçekleştirilmiştir. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: