"Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar" Raporu

Rapor, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu'nun altında faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Markafoni Kurucu Ortağı Sina Afra tarafından hazırlanmıştır.

Raporun amacı, Türkiye e-ticaret sektörünün dünyadaki yerini tespit etmek, Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan e-ticaretin gelişmesi için yapılması gerekenleri belirlemek ve ilgili paydaşlara sunmaktır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: