< < Türkiye İlaç Sanayii: Sürdürülebilir Büyüme için Öneriler

Türkiye İlaç Sanayii: Sürdürülebilir Büyüme için Öneriler

“İlaç Sanayii Görev Gücü”, ilaç sanayiinin sürdürülebilir ve küresel rekabet üstünlüğüne sahip olacak şekilde gelişimini ve bu yolla ülke ekonomisine istihdam, katma değer ve ihracat açısından katkısının artırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, İlaç Sanayii Görev Gücünün koordinastonunda hazırlanan ilk çalışma olan “Türkiye İlaç Sanayii: Sürdürülebilir Büyüme için Öneriler” ile Türkiye ilaç sanayiinin mevcut yapısı hakkında bilgi verilerek sektörün sürdürülebilir büyümesi için önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: