"PISA 2012 Değerlendirmesi: Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri” Politika Dokümanı

TÜSİAD ve TÖDER 'in girişimiyle, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran tarafından hazırlanan çalışma, PISA 2012 sonuçlarından yola çıkarak Türkiye için “veriye dayalı eğitim reformu önerileri” sunmak amacıyla hazırlandı. Dokümanda; Türkiye’deki 15 yaş öğrenci grubunun matematik, fen ve okuma becerileri bakımından PISA liginde sergilediği 2003-2012 dönemi performansına, PISA’da başarılı olan ülkelerin özelliklerine, PISA verilerini kullanarak eğitim reformu yapan ülkelerin tecrübelerine de yer verildi.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: