< < Türkiye'de Açık İnovasyon Ekosisteminin Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Türkiye'de Açık İnovasyon Ekosisteminin Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Rapor, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu altında faaliyet gösteren İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi 2012-2013 dönemi "açık inovasyon" konulu eylem maddesine yönelik olarak, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdemir ve TÜSİAD "Fikri Haklar" ve "Teknoloji ve İnovasyon" Çalışma Grupları Üyesi, Koç Holding Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Samir Deliormanlı tarafından kaleme alınmıştır.

Raporda, işbirliği temeline dayanan açık inovasyon kavramı tanıtılmakta ve Türkiye'de açık inovasyonun gelişmesi için öneriler sunulmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: